Niezależność energetyczna – sprawdź, co musisz wiedzieć przed zakupem instalacji fotowoltaicznych

W dobie niepewnego i bardzo zmiennego rynku energetycznego niezależność od uwarunkowań polityczno-gospodarczych jest w dzisiejszych czasach szczególnie cenna. W polskich warunkach klimatycznych własna instalacja fotowoltaiczna nie zapewni pełnej autonomiczności, jednak jest najlepszym sposobem na podążanie w kierunku dbania o środowisko naturalne poprzez wykorzystywanie zasobów energii odnawialnej.

Własna, samodzielnie wyprodukowana energia to kluczowy element, bez którego nie ma mowy o działaniach ukierunkowanych na niezależność energetyczną. Istnieje kilka sposobów na jej produkcję, jednak nie bez przyczyny to instalacje fotowoltaiczne całkowicie zdeklasowały na tym polu swoją konkurencję.

Energia elektryczna jest najbardziej uniwersalna, ponieważ umożliwia bezpośrednie wykorzystanie w całej gamie najróżniejszych urządzeń. Jednocześnie w prosty sposób możliwa jest jej konwersja do energii cieplnej lub chemicznej (w akumulatorowych magazynach LiFePO4). Zupełnie inaczej jest z energią cieplną pochodzącą np. ze spalania biomasy. W warunkach instalacji domowych nie podlega ona konwersji do innych form energii. W praktyce oznacza to ograniczenie do realizacji tylko dwóch funkcji – centralnego ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej. Jednocześnie dostęp do własnej biomasy zarezerwowany jest wyłącznie dla nielicznych posiadaczy lasu oraz części rolników.

Z tych powodów to właśnie najbardziej uniwersalne panele PV, korzystające z powszechnej energii słonecznej zdobyły największą popularność.

Autokonsumpcja energii – klucz do optymalizacji pracy instalacji fotowoltaicznej

Aktualnie wszystkie instalacje fotowoltaiczne podłączane do krajowego systemu energetycznego rozliczają niewykorzystaną i wprowadzoną do sieci energię na zasadach tzw. net-billingu. System ten polega na sprzedaży wytworzonej energii po aktualnych, giełdowych cenach, a wartość wprowadzonej energii gromadzona jest na depozycie prosumenckim właściciela instalacji. Zakup energii w sytuacji niewystarczającej produkcji z instalacji PV odbywa się jednak na standardowych warunkach wynikających z zaakceptowanej taryfy z uwzględnieniem wszystkich, dodatkowych opłat. Niewykorzystane w ciągu 12 miesięcy nadwyżki zgromadzone na depozycie można odzyskać w ramach danego miesiąca kalendarzowego. Wnioski płynące z analizy zasad rozliczeniowych wyraźnie wskazują, że najkorzystniejsza dla prosumenta jest sytuacja, w której produkcja energii pokrywa się z jej konsumpcją, a ilość oddawana do sieci jest możliwie jak najmniejsza.

Zmiana domowych nawyków związanych z użytkowaniem sprzętu AGD i RTV zwykle jednak nie pomaga zrealizować tego celu w wystarczającym stopniu. Z pomocą mogą przyjść kompleksowe rozwiązania systemowe. Oferuje je np. marka Vaillant produkująca nie tylko urządzenia z branży techniki grzewczej, ale także gotowe zestawy fotowoltaiczne. W polskiej strefie klimatycznej największe zapotrzebowanie na energię przypada na funkcje centralnego ogrzewania i produkcję ciepłej wody użytkowej. Stale wzrasta także zapotrzebowanie na chłodzenie w czasie letnich upałów. Stąd też optymalnym jest wykorzystywanie nadprodukcji energii właśnie do powyższych celów.

W ramach komponentów instalacji fotowoltaicznych marka Vaillant posiada dodatkowe urządzenia w postaci tzw. inteligentnego licznika energii oraz menedżera PV. Wraz z falownikiem tworzą one kompletny system umożliwiający podanie sygnału do urządzenia grzewczego w celu jego załączenia z powodu nadprodukcji energii. Pompy ciepła marki Vaillant dysponują specjalnym zaciskiem „PV Ready”, którego zwarcie powoduje uruchomienie ładowania zasobnika wody użytkowej także wtedy, gdy znajduje się on poza przedziałem czasowym pracy. Kiedy nadprodukcja w dalszym ciągu ma miejsce, a urządzenie ma aktywowaną funkcję centralnego ogrzewania, pompa zwiększa podaż ciepła do instalacji grzewczej o pewną, zdefiniowaną wcześniej, zwiększoną wartość temperatury zasilania układu.

Zastanawiasz się nad założeniem instalacji fotowoltaicznej? Koniecznie sprawdź ostatnie zmiany wprowadzone w ramach programu dotacji „Mój Prąd 5.0”. Względem czwartej edycji rozszerzono finansowanie o kolejne grupy urządzeń – pompy ciepła i kolektory słoneczne. W przypadku zrealizowanej inwestycji fotowoltaicznej wraz z gruntową pompą ciepła maksymalna kwota dofinansowania to aż 35 500 zł. Ponadto warunki programu umożliwiają skorzystanie z dotacji na pompę ciepła także przez osoby posiadające kotłownię gazową bez konieczności likwidacji kotła. Dzięki temu możliwa jest budowa instalacji hybrydowej, w której kocioł gazowy pełni funkcję szczytowego źródła ciepła wspomagającego pompę w warunkach bardzo niskich temperatur zewnętrznych.

Zapoznaj się z warunkami naboru w programie „Mój Prąd 5.0”, postaw na nowoczesne rozwiązania systemowe marki Vaillant i dokonaj słusznej inwestycji na przyszłość, przyczyniając się do budowy gospodarki zeroemisyjnej! Więcej informacji o ofercie marki znajdziesz na stronie www.vaillant.pl.