Zrównoważone rozwiązania Etex w dziedzinie lekkich konstrukcji zapewniły firmie bardzo dobre wyniki finansowe w 2022 r. Wyniki za rok 2022

Etex osiągnął nowe rekordowe wyniki we wszystkich obszarach, w tym w przychodach, REBITDA i powtarzalnym zysku netto, wyznaczając jednocześnie kolejny ważny kamień milowy dzięki zobowiązaniom Road to Sustainability 2030.

Najważniejsze informacje:
• Piąty rok z rzędu Etex osiągnął nowe rekordowe wyniki we wszystkich obszarach, w tym w zakresie przychodów, zysku REBITDA i powtarzalnego zysku netto, jednocześnie wyznaczając kolejny kamień milowy w ramach zobowiązań Road to Sustainability 2030.
• Rekordowe przychody w wysokości 3,714 mld EUR, odpowiadające wzrostowi o 25,0% w porównaniu z rokiem 2021, co można przypisać zarówno wynikom niedawno przejętego europejskiego lidera w zakresie izolacji – spółki URSA, jak i działalności w Australii w zakresie płyt gipsowo-kartonowych, wraz ze stabilnymi wolumenami i wzrostem średnich cen sprzedaży. W ujęciu like-for-like1 oznacza to wzrost o 13,3%.
• Najwyższa w historii wartość bezwzględna dla zysku REBITDA, na poziomie 645 mln EUR, co oznacza wzrost o 13,2%, spowodowany głównie wzrostem przychodów wraz z pozytywnym wpływem przejęcia europejskiego lidera w branży izolacji – spółki URSA. W ujęciu like-for-like¹ odnotowano wzrost o 2,8% w stosunku do 2021 r.
• Wzrost powtarzalnego zysku netto (udział Grupy) w wysokości 275 mln EUR, +2,9% w stosunku do roku poprzedniego. • Wzrost zadłużenia finansowego netto do 1,031 mld EUR w porównaniu z 214 mln EUR w 2021 r., spowodowany głównie nabyciem spółki URSA, ale częściowo zrównoważony przez generowanie wolnych przepływów pieniężnych.
• Dywidenda brutto z zysku za 2022 r.: propozycja Zarządu w wysokości 0,93 EUR za akcję (+10,7%).
• Perspektywy na rok 2023: oczekuje się, że niestabilność i niepewność pozostaną, szczególnie w przypadku cen energii i surowców, ale Etex wierzy, że popyt na jego produkty i rozwiązania pozostanie wysoki, biorąc pod uwagę ich wewnętrzną zrównoważoną wartość oraz bieżące potrzeby w zakresie renowacji i nowego budownictwa. Oczekuje się, że marża REBITDA pozostanie na stałym poziomie.
• Zrównoważony rozwój: w 2022 roku nastąpiła poprawa oceny ryzyka ESG, firma znalazła się w pierwszej dziesiątce na świecie w swojej grupie branżowej. W latach 2018-2022: wykorzystanie o 54% więcej gipsu pochodzącego z recyklingu – co czyni Etex największym recyklerem gipsu w całej Europie, w tym w Wielkiej Brytanii – spadek o 19,9% emisji CO2 w ujęciu bezwzględnym oraz zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska o 26,5% w ujęciu bezwzględnym.
• Raport roczny 2022 firmy Etex zostanie opublikowany 6 kwietnia 2023 r.

Komentarz Bernarda Delvaux, Prezesa Etexu: „Z dumą informuję, że Etex po raz kolejny odnotował znaczny wzrost w 2022 roku, i to już piąty rok z rzędu. Po wyjątkowym roku 2021, osiągnęliśmy nowe rekordowe wyniki, w tym pod względem przychodów, zysku REBITDA i powtarzalnego zysku netto. Wyniki te zostały osiągnięte pomimo niesprzyjających uwarunkowań biznesowych, do których zaliczyć można świat wciąż odbudowujący się po pandemii COVID-19, inwazję Rosji na Ukrainę, kryzys energetyczny oraz globalną inflację. Nasze rozwiązania w zakresie lekkich konstrukcji doskonale sprawdzają się w odpowiedzi na aktualne potrzeby zarówno w zakresie renowacji, jak i nowego budownictwa, biorąc pod uwagę ich nieodłączną wartość w zakresie zrównoważonego rozwoju. Produkcja wyrobów firmy Etex jest do 45% mniej emisyjna w porównaniu z tradycyjnymi metodami stosowanymi w budownictwie, produkty te zapewniają do siedmiu razy lepszą izolację termiczną i akustyczną, co zmniejsza zużycie energii oraz obniża emisyjność, a także nadają się do recyklingu, są bardziej elastyczne i łatwiejsze do dopasowania. Jednym słowem, w 2022 roku Etex właściwie rozwiązał priorytetowe problemy na niestabilnym rynku, jednocześnie podążając ścieżką wzrostu ku zrównoważonej przyszłości z portfolio lekkich konstrukcji.”

Aby uzyskać więcej informacji,przeczytaj pełną informację prasową.