Potwierdzanie i rozpoznawanie jakości membran dla dachów skośnych. Norma EN- 13859-01 – jak działa i co określa?

Europejskie normy techniczne mają na celu potwierdzenie, że dane produkty spełniły konkretne wymagania i osiągnęły pewien poziom jakości, bezpieczeństwa i niezawodności. To właśnie one określają sposoby badań oraz oceny. Jedną z ważniejszych norm w dekarstwie jest EN- 13859-01, która wskazuje na właściwości elastycznych wyrobów stosowanych jako podkłady ułożone pod nieciągłymi pokryciami dachowymi. W jaki sposób ona działa, co potwierdza i czym różni się od certyfikacji ETA?

Norma EN- 13859-01 jest jedną z europejskich norm zharmonizowanych. Zbadanie membrany pod jej kątem nie jest obowiązkowe, ale zdecydowanie świadczy o jakości produktu. Normę opracował CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) na podstawie udzielonego mandatu przez Komisję Europejską i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu. Korzystają z niej producenci, którzy chcą potwierdzić właściwości swoich wyrobów stosowanych przy budowie dachu, a także wykazać, że dane produkty lub usługi są zgodne z wymogami technicznymi określonymi w odpowiednich przepisach prawa UE. Dzięki jej użyciu mogą udokumentować także funkcjonalność swoich produktów oraz bezpieczeństwo ich stosowania. W ten sposób budują zaufanie klientów i ułatwiają wprowadzanie materiałów na nowe rynki. Norma EN- 13859-01 uwzględnia takie kwestie jak: reakcję na ogień, odporność na przenikanie wody, przepuszczanie pary wodnej, właściwości przy rozciąganiu, wytrzymałość na rozdzieranie, stabilność wymiarowa, giętkość w niskiej temperaturze, odporność na sztuczne starzenie i na przenikanie powietrza.

Potwierdzenie funkcjonalności membrany

Norma EN- 13859-01 jest ściśle dedykowana do wyrobów stosowanych jako podkłady ułożone pod pokryciami dachowymi, dlatego powinna być szczególnie istotna przy wyborze membran dachowych. Chcąc potwierdzić jakość membrany, należy wykonać wstępne badanie typu, które jest dedykowane odpowiednio do każdej cechy produktu oraz zakładową kontrolę produkcji, przeprowadzoną przez producenta, wraz z oceną wyrobu.

Membrany to delikatny materiał o grubości ok. 0,5 mm, który musi mieć długą żywotność. Jednocześnie jest to ważny element konstrukcji, który m.in. wpływa na jej energooszczędność i chroni przed wodą. Z tego powodu jakość jest istotna. Norma ma odpowiadać na potrzebę weryfikacji funkcjonalności tych produktów. Jednak w związku z szybkim rozwojem wiedzy w branży, już są wprowadzane ulepszone sposoby sprawdzania materiałów. Innowacyjne produkty częściej poddawane się weryfikacji zgodnie z EAD niż normą EN- 13859-01, ponieważ ten dokument pozwala na szybkie działanie i jest dokładniejszy w przypadku nowoczesnych zastosowań – mówi Piotr Pytel, doradca techniczny i ekspert firmy Dorken Delta.

Nowe odkrycia i certyfikacja ETA

EAD (European Assessment Documents) jest nowszym dokumentem, określającym najbardziej aktualne narzędzia do weryfikacji. To właśnie na jego podstawie jest wystawiany certyfikat ETA (European Technical Assessment), który jest metodą potwierdzania zgodności innowacyjnego, wchodzącego na rynek produktu ze standardami Unii Europejskiej i deklaracjami producenta. EAD jest na bieżąco aktualizowany i dostosowany do najnowszej wiedzy w zakresie badania produktu. Został także uaktualniony pod kątem oceny starzenia membran. Jest stosowany szczególnie w przypadku potrzeby szybkiego wprowadzenia na rynek nowoczesnych rozwiązań.

Twórcy membran zauważali, że mimo weryfikacji produktów pod kątem normy EN- 13859-01, czasami stają się one niefunkcjonalne po krótszym okresie eksploatacji niż jest zakładany. W związku z tym przeprowadzono badania, które wykazały, że na materiał wpływa także nowoodkryty czynnik, czyli ruch powietrza pod pokryciem dachowym. To zjawisko, które przyśpiesza utlenianie się polimerów zawartych w produkcie. Intensywność tego procesu zależy od prędkości przepływu powietrza. Certyfikat ETA już zawiera możliwość badania materiałów w tym kontekście, dlatego wprowadzając nową generację membran, Dorken sprawdził swoje produkty pod tym kątem i potwierdził ich odporność na nowy czynnik – mówi Piotr Pytel, doradca techniczny i ekspert firmy Dorken Delta.

Potwierdzenie jakości i właściwości membrany jest szczególnie istotne w branży dekarskiej. Praca na wysokości wiąże się z ryzykiem niebezpiecznego, a nawet śmiertelnego upadku. Natomiast sam materiał chroni konstrukcję m.in. przed wilgocią, słońcem i wysokimi oraz niskimi temperaturami. Niesprawdzone produkty mogą nie spełniać w pełni swojej roli, łatwiej ulegać rozerwaniu i szybciej tracić właściwości izolacyjne. Prawidłowe wykorzystanie produktu z potwierdzoną jakością, gwarantuje ochronę podczas robót budowlanych i minimalizuje ryzyko wypadku.

Dorken Delta jest liderem w zakresie innowacyjnych produktów i rozwiązań systemowych najwyższej jakości dla dachów skośnych oraz płaskich, aranżowanych także jako dachy zielone. Specjalizuje się w obszarze membran dachowych i elewacyjnych, a także kompleksowych akcesoriów. To przedsiębiorstwo rodzinne ze 125-letnią tradycją. Obecnie działa na skalę  międzynarodową, posiadając oddziały w 11 krajach oraz licznych przedstawicieli handlowych. Na polskim rynku Dorken obecny jest od 1992 roku. Jest najchętniej wybieranym partnerem wśród sprzedawców detalicznych, handlowców, architektów i wykonawców w zakresie realizacji dachów skośnych i zielonych. Wyróżnikami Dorken Delta są innowacyjność, jakość i troska o środowisko.