Międzynarodowa konferencja szkoleniowa o ochronie przeciwpożarowej za nami!

18 wykładów dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowego i rozwoju techniki inżynierii pożarniczej, angażujące dyskusje i ogrom zdobytej wiedzy. Tak w skrócie prezentowała się wiosenna edycja międzynarodowej konferencji szkoleniowej Ochrona Przeciwpożarowa w Zakopanem. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Konferencja trwała dwa dni i zgromadziła ponad 300 specjalistów z dziedziny pożarnictwa. Program poruszył ciekawe zagadnienia dotyczące obszaru ochrony przeciwpożarowej. Omawiano m.in. zmiany w przepisach techniczno-budowlanych, zagrożenia pożarowe wynikające z eksploatacji stacji dystrybucji wodoru czy czynniki wpływające na bezpieczeństwo pożarowe elewacji wentylowanych. Pojawił się również wątek przyszłości sztucznej inteligencji w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego oraz dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania obiektów budowlanych.

Do ostatniego wątku nawiązywali obecni ze swoim stoiskiem specjaliści z VELUX Commercial. Zachęcali do zapoznania się z szeroką ofertą produktów, informowali o możliwości uzyskania wparcia technicznego, a także przeanalizowania konkretnych problemów projektowych i wykonawczych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się rozwiązania modułowych pasm szklanych VMS, szczególnie jako rozwiązania o odporności ogniowej REI30, stosowane jako element bezpieczeństwa pożarowego budynków. Dlaczego to tak ważne? Opowiada Karol Józwiak, Prezes zarządu VELUX Commercial Polska.

Systemy oddymiania grawitacyjnego – klucz do bezpieczeństwa

– Podczas pożaru najważniejsza jest ochrona życia ludzkiego, czyli szybka ewakuacja osób do miejsc bezpiecznych – wyjaśnia Karol Józwiak. – Ludzie w pożarach giną niestety najczęściej na skutek zaczadzenia – temu właśnie zapobiegają systemy oddymiania. System zostaje uruchomiony w momencie wykrycia zadymienia lub podwyższonej temperatury. W górnej części obiektu, najczęściej w dachu otwierane są klapy oddymiające, natomiast w dolnej części budynku uruchomione zostają otwory napowietrzające. W ten sposób ciepłe powietrze oraz dym grawitacyjnie usuwane są z budynku.

Prezes VELUX Commercial zwraca też uwagę na najważniejsze funkcje systemu oddymiania grawitacyjnego. – Przede wszystkim mają one za zadanie zapewnić strefę wolną od dymu w trakcie pożaru, pozwolić na bezpieczną ewakuację z budynku oraz umożliwić służbom ratowniczym zlokalizowanie źródła pożaru. Szybka i bezpieczna ewakuacja z budynku to podstawa do ratowania życia, a precyzyjna lokalizacja źródła pożaru prowadzi do szybszego jego ugaszenia.

Dobre praktyki projektowe

– Projektując system oddymiania w danym budynku należy przede wszystkim posłużyć się odpowiednim standardem projektowym – normą. Przy doborze narzędzia projektowego uwzględnia się odpowiednie współdziałanie wszystkich systemów służących ochronie przeciwpożarowej, które będą zastosowane w budynku. Tylko w ten sposób możemy zaprojektować skutecznie działający system oddymiania – dodaje Karol Józwiak.

Maksymalne bezpieczeństwo dzięki dodatkowym rozwiązaniom

Mocnym wsparciem dla rozwiązań bezpieczeństwa pożarowego są prefabrykowane, modułowe świetliki VMS marki VELUX Commercial. – To jedyne, w takiej formie i zakresie rozwiązanie dostępne na polskim rynku – dopowiada Karol Józwiak. – Istotne są rozwiązania świetlików dachowych o odporności ogniowej REI30. Dzięki ich zastosowaniu uzyskujemy bezpieczne doświetlenie światłem dziennym budynków również w obrębie ścian oddzielenia pożarowego. Stosując takie rozwiązanie mamy możliwość w pełni doświetlić i wykorzystać przestrzenie pomieszczeń przylegające do ścian oddzielenia pożarowego. Przykładem takiego rozwiązania są modułowe świetliki VMS o odporności ogniowej REI30. Jest to produkt szczególnie sprawdzający się przy renowacjach lub zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków.

_____________________________

O VELUX Commercial:

VELUX Commercial to utworzony w 2019 roku pion biznesowy, który obejmuje marki Wasco, Vitral oraz Grupę JET i zatrudnia łącznie prawie 1200 osób w działach sprzedaży, produkcji i administracji w 13 krajach. Polski oddział zlokalizowany jest w Wielkopolsce – we Wrześni. Rozszerzone portfolio produktów obejmuje świetliki kopułkowe i okna do dachów płaskich, pasma świetlne z poliwęglanu, systemy oddymiania oraz systemy szklenia, takie jak nowoczesne rozwiązanie w zakresie światła dziennego, czyli świetliki modułowe.

Więcej o VELUX Commercial przeczytasz tutaj: www.commercial.velux.pl