NRO upraszcza formalności budowlane dla ścian szkieletowych z drewna

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe będzie uwarunkowane stopniem rozprzestrzeniania ognia przez jego ściany zewnętrzne. Niezależnie od technologii, w jakiej jest wykonany, brak klasyfikacji NRO oznacza, że trzeba go będzie odsunąć od granicy działki niekiedy nawet o 10 metrów. Jak to wygląda w przypadku domów z drewna w konstrukcji szkieletowej? Podlegają takim samym przepisom, jak wszystkie inne typy budynków. 

Gwarancją bezpieczeństwa użytkowników budynków z materiałów drewnopochodnych i termoizolacji z włókien drzewnych STEICO są atesty uzyskane na podstawie badań, które pokazały, że w razie pożaru materiały te nie rozprzestrzeniają ognia. Fot. STEICO

W razie wystąpienia pożaru konstrukcja budynku powinna zachować nośność, aby umożliwić bezpieczną ewakuację i działanie służbom ratowniczym. Materiały budowlane, z jakich jest wykonany, nie powinny stanowić dodatkowego zagrożenia, czyli ograniczać rozprzestrzenianie się ognia wewnątrz budynku. Natomiast ściany zewnętrzne naszego domu, zgodnie z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, powinny ograniczać jego rozprzestrzenienie się na sąsiednie obiekty budowlane i przylegające tereny. Spełnienie tego warunku będzie miało wpływ na usytuowanie domu na działce. Lepiej wykonać ściany nierozprzestrzeniające ognia, ponieważ w przeciwnym wypadku wymagane jest zwiększenie odległości od sąsiadujących budynków lub granicy działki.

O tym, czy ściany zewnętrzne, w tym warstwa izolacji i okładziny zewnętrzne, spełniają ten wymóg, informuje klasyfikacja ogniowa, określająca stopień rozprzestrzeniania ognia. Na podstawie wyników badania ogniowego przeprowadzanego od zewnątrz, przyznawane są trzy stopnie rozprzestrzeniania ognia: silnie rozprzestrzeniające ogień (SIRO), słabo rozprzestrzeniające ogień (SRO) i nie rozprzestrzeniające ognia (NRO).

Takie same zasady

Inwestorzy nie zawsze wiedzą, że klasyfikacji stopnia rozprzestrzeniania ognia podlegają budynki w każdej technologii. Nie jest wymagana wyłącznie dla domów z drewna.

Fot. STEICO

Wszystkie rodzaje ścian, niezależnie czy są wykonane z betonu, z drewna czy ze szkła, muszą mieć określoną reakcję na ogień – albo rozprzestrzeniają ogień albo nie rozprzestrzeniają ognia – przypomina Michał Komorowski z firmy STEICO. Ponieważ ściany zewnętrzne budynku mają kilka warstw, a każda z nich może mieć inną klasę reakcji na ogień, muszą zostać poddane badaniu stopnia reakcji na ogień w całości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, takiemu badaniu nie podlegają jedynie przegrody wykonane w całości z materiałów o klasie rekcji na ogień A, a ściany takie uznaje się za nierozprzestrzeniające ognia. Każda przegroda, w której zastosowane są materiały budowlane o klasie reakcji na ogień poniżej A, musi zostać zbadana.

NRO a usytuowanie budynku

Aby uzyskać klasyfikację NRO, ściana poddana działaniu ognia powinna ulec samozagaszeniu. Konstrukcje szkieletowe z drewna, które ją uzyskały, podobnie jak te z innych materiałów budowlanych nie rozprzestrzeniają ognia i podlegają takim samym regulacjom jak budynki murowane. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, mogą być oddalone od granicy działki 4 metry, jeżeli są zwrócone ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy lub 3 metry, jeżeli są zwrócone ścianą bez okien i drzwi.

Fot. STEICO

W przypadku, gdy konstrukcja ściany naszego domu – z drewna czy w każdej innej technologii – została sklasyfikowana jako rozprzestrzeniająca ogień, budynek musi być odsunięty od granicy działki, w zależności od innych określonych parametrów, o 6, 8 a niekiedy nawet o 10 metrów. Z tego powodu klasyfikacja NRO będzie miała duże znaczenie dla posiadaczy małych parceli. Konieczność zachowania większego odstępu od granicy działki może ograniczyć planowaną kubaturę budynku.

Jak sprawdzić NRO?

Lekkie konstrukcje ścian z warstwowym układem, stosowane we współczesnym budownictwie, mają różne właściwości ogniowe, które zależą od wszystkich detali konstrukcyjno-materiałowych. Jeżeli więc zdecydowaliśmy się na nowoczesny, energooszczędny dom szkieletowy z drewna, jak możemy się upewnić czy jego ściany zewnętrzne mają klasyfikację NRO?

Najprościej jest zapytać projektanta lub wykonawcę czy ściana naszego domu nie rozprzestrzenia ognia – doradza Michał Komorowski. – Oczywiście sama deklaracja ustna nie wystarczy, musi być odpowiednio udokumentowana. Producent systemu, który poddał go badaniom, ma dokument potwierdzający właściwą klasyfikację reakcji na ogień dla całej ściany. Dzięki temu mamy pewność, że zastosowane rozwiązanie spełnia wymagania w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne.

Fot. STEICO

Usytuowanie domu drewnianego na działce według takich samym zasad jak murowanego jest dużym ułatwieniem dla inwestorów. W przypadku systemu STEICO mają oni również  swobodę wyboru konstrukcji ścian zewnętrznych nie rozprzestrzeniających ognia w różnych standardach energooszczędności.

Klasyfikacja NRO jest wydawana dla przegrody o konkretnych parametrach, co oznacza, że ściany tego samego typu przy innych grubościach mogą posiadać różną klasyfikację – przypomina ekspert. – Dlatego STEICO wykonało badania dla kilkudziesięciu wariantów przegród systemowych, które otrzymały klasyfikację NRO wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej. W ten sposób ułatwiliśmy zadanie projektantom i inwestorom, eliminując komplikacje, jakie mogłyby się pojawić przy realizacji projektów o różnych układach przegród zewnętrznych. Dzięki temu usytuowanie budynku na działce będzie wyglądać tak samo, jak w przypadku typowych domów murowanych.

Bezpieczne nie tylko ogniowo

W przypadku pożaru zachowanie drewna jest przewidywalne i łatwe do kontrolowania. Pali się powoli, a pod zwęgloną warstwą pozostaje nieuszkodzona konstrukcja, która długi czas zachowuje nośność. Klasyfikacja NRO dla technologii STEICO jest gwarancją, że ściany domu zapewnią wystarczającą barierę ochronną również w sytuacji, jeżeli w sąsiednim budynku wybuchnie pożar. Pod uwagę warto również wziąć inne zalety budynków z drewna, dzięki którym są bezpieczne dla naszego zdrowia.

Konstrukcje STEICO są otwarte dyfuzyjnie, co umożliwia swobodne odprowadzanie z wnętrza ścian nadmiaru gromadzącej się pary wodnej. Jest to niezbędne dla ochrony przed wilgocią i szkodliwą pleśnią; zabezpiecza również przed powstawaniem mostków termicznych, które przyczyniają się do utraty wytwarzanego wewnątrz ciepła.

Wilgoć w ścianach może nie tylko uszkadzać ich konstrukcję, ale jest groźna dla zdrowia. Otwarte dyfuzyjnie, czyli oddychające ściany, poprawiają klimat wewnątrz pomieszczeń, przyczyniając się do lepszego samopoczucia mieszkańców.