Nowy Kalkulator CO2 ułatwia obliczenie śladu węglowego produktów PAROC

Owens Corning Paroc uruchomił na swojej stronie specjalny kalkulator, który pozwała łatwo i szybko obliczyć wskaźnik GWP izolacji budowlanych PAROC dla konkretnego produktu i grubości.

OC Paroc ułatwia pracę projektantom, przekazując do ich dyspozycji nowy Kalkulator CO2, który znacząco ułatwia i przyspiesza obliczenie śladu węglowego izolacji termicznej budynku. Bazując na danych zawartych w deklaracjach środowiskowych produktów PAROC (EPD) zgodnie z normą PN-EN 15804+A2, narzędzie pozwala obliczyć ich potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, wyrażany jako wskaźnik GWP. Do tej pory uzyskanie tego typu wyników zajmowało więcej czasu i wymagało zbierania dodatkowych danych. Kalkulator CO2 PAROC przedstawia wyniki w sposób automatyczny, dzięki czemu łatwo sprawdzimy dokładny ślad węglowy danego produktu PAROC dla każdej dostępnej grubości.
„Chcieliśmy stworzyć kalkulator, który naprawdę ułatwi i przyspieszy pracę projektantom, a także pozwoli na dokonywanie bardziej dokładnych obliczeń”, wyjaśnia Juha Laihonen, OC Paroc Circular Economy Lead, Nordics.

Kalkulator CO2 przedstawia ekwiwalent emisji przypadający na metr kwadratowy, kilogram oraz metr sześcienny danego wyrobu.

Narzędzie prezentuje ekwiwalent emisji CO2 w różnych jednostkach, co ułatwia dopasowanie do ustawień różnych środowisk projektowych (kg CO2-eq kg/kg, kg CO2-eq/m2 oraz kg CO2-eq/m3). Ułatwia to zestawienie ze sobą różnych produktów OC lub porównanie je z rozwiązaniami innych producentów. Kalkulator pokazuje także gęstość oraz opór cieplny konkretnego produktu o danej grubości.
Kalkulator oblicza wartości wskaźnika GWP na podstawie danych zawartych w EPD zarówno w zakresie modułów A1-A3 dokumentujących emisję na etapie produkcji, jak i A1-C4 określającym fazę produkcji, montażu oraz koniec życia produktu. Aby upewnić się, że obliczenia uwzględniają poziom emisji dla odpowiedniego zakładu produkcyjnego, narzędzie bierze pod uwagę lokalizację użytkownika. Następnie kalkulator przedstawia dokładne wskaźniki GWP dla konkretnych produktów izolacji budowlanych OC PAROC dostępnych na danym rynku, w tym również w Polsce.
Kalkulator CO2 można znaleźć na stronie OC Paroc, a także bezpośrednio w zakładce Programy kalkulacyjne.

Nowe deklaracje środowiskowe produktów PAROC potwierdzają znaczące zmniejszenie śladu węglowego w Polsce

Kalkulator został zbudowany w oparciu o nowe deklaracje środowiskowe produktów, które potwierdzają znaczące ograniczenie śladu węglowego izolacji budowlanych PAROC wytwarzanych w zakładach firmy w Europie Środkowej (przez cały cykl życia produktu, zgodnie z zakresem modułów A1-C4).
Zmniejszenie wskaźników GWP to efekt konsekwentnych działań OC Paroc mających na celu dekarbonizację procesów produkcyjnych. W 2022 roku firma podpisała umowę VPPA na energię z farmy wiatrowej, dzięki której dwa elektryczne piece do wytopu wełny w polskich zakładach w Trzemesznie zostały przełączone na energię pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych. Pozwoliło nam to ograniczyć nasz poziom emisji CO2 w Europie o 30% w stosunku do roku 2018, co w bezpośredni sposób wpływa na ślad węglowy produktów PAROC.
Na wartość wskaźnika GWP danego wyrobu z wełny kamiennej duży wpływ ma linia produkcyjna, na której powstaje, a także grubość materiału.
„Razem z naszymi klientami pragniemy tworzyć zrównoważone budynki. Stworzenie nowego, łatwego w obsłudze kalkulatora to kolejny, konkretny krok na drodze do świata, w którym podejmowanie zrównoważonych wyborów przychodzi nam łatwiej”, podsumowuje Juha Laihonen.

OC Paroc i Owens Corning – informacje o firmie

OC Paroc to czołowy europejski producent izolacji budowlanych i technicznych z wełny kamiennej. Pochodząca z Finlandii spółka działa na wielu rynkach europejskich, w tym od ponad 20 lat w Polsce, gdzie w swojej fabryce w Trzemesznie produkuje energooszczędne i ognioodporne produkty i rozwiązania izolacyjne dla sektora budowlanego i przemysłowego. Więcej informacji na temat firmy OC Paroc: www.paroc.pl.
Od 2018 roku OC Paroc wchodzi w skład międzynarodowej firmy Owens Corning –