JAKIE CZYNNIKI MAJĄ KLUCZOWE ZNACZENIE PODCZAS USTALANIA ZAPOTRZEBOWANIA MATERIAŁOWEGO NA POKRYCIE DACHU?

Na pełen koszt dachu składa się wiele czynników. Jednym z najistotniejszych wydatków jest zakup materiałów na pokrycie. Dokładne oszacowanie zapotrzebowania pozwala uniknąć zarówno niedoboru tych produktów, jak i sytuacji, w której inwestor zakupi ich za dużo. Co więc należy wziąć pod uwagę?

OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA – PODSTAWOWE KWESTIE
Najważniejszym czynnikiem determinującym zapotrzebowanie materiałowe na pokrycie, na przykład dachówek ceramicznych lub dachówek cementowych, są wymiary dachu. W ramach szacunków należy uwzględnić wszystkie połacie, a także dodatkowe elementy, takie jak wykusze czy lukarny. Bardzo ważne jest również wzięcie pod uwagę kąta nachylenia dachu.

W przypadku dachówek ceramicznych marki CREATON, modele takie jak PREMION, FUTURA czy SINFONIE mogą być stosowane na połaci, której kąt nachylenia wynosi zaledwie 7° z odpowiednią membraną dachową marki CREATON.

Wraz ze wzrostem kąta nachylenia dachu, zwiększa się zapotrzebowanie materiałowe na jego pokrycie. Równie istotny jest stopień skomplikowania architektury budynku, a co z tym związane, również i dachu. Przykładowo montaż dachówek na bardziej złożonej konstrukcji (o dużej liczbie płaszczyzn) wymagać będzie ich docinania, co wiąże się ze stratami, które powinno się uwzględnić w szacunkach. Wielu producentów oferuje dachówki w różnorodnych formatach. Dostępne są zarówno większe, jak ceramiczna SIMPLA, jaki i mniejsze – na przykład DOMINO czy VISIO.

ZNACZENIE KONKRETNEGO PRODUKTU
Duże znaczenie ma też wybór rodzaju pokrycia – w przypadku dachówek również konkretnego ich modelu. Przed zakupem trzeba więc obowiązkowo upewnić się, że rozważany produkt da się zamontować na dachu o danym nachyleniu.

Równocześnie należy sprawdzić, jakiego rodzaju membranę dachową zastosować oraz czy jest wymagane pełne deskowanie. Dla przykładu w gamie membran dachowych marki CREATON znajdziemy produkty dopasowane do konstrukcji dachowych z pełnym deskowaniem lub nie.

Zapotrzebowanie na dachówki ustala się na podstawie powierzchni dachu (obliczonej w metrach kwadratowych). Uzyskany wynik mnożymy przez średnie zużycie konkretnego modelu na m2 (odpowiednią informację znajdziemy w specyfikacji konkretnych dachówek, na przykład „Podręczniku dekarza CREATON” lub innych materiałach technicznych).

Osobno obliczamy zapotrzebowanie dla dachówek bocznych – prawych i lewych. Na podstawie długości kalenicy oraz naroży ustalamy natomiast liczbę gąsiorów podstawowych i początkowych.

ZAPOTRZEBOWANIE MATERIAŁOWE A KSZTAŁT DACHU
Podczas szacowania zapotrzebowania materiałowego na dach, należy wziąć pod uwagę również jego bryłę. Inaczej pod względem kosztów będzie prezentował się niezwykle popularny obecnie dach dwuspadowy w porównaniu z kopertowym wzbogaconym o liczne lukarny. Jeśli chodzi o dachy wielospadowe, na których z racji przełamań połaci niezbędne jest zastosowanie większej liczby dachówek ciętych, trzeba uwzględnić naddatek rzędu około 15%.

W takiej sytuacji wyborem korzystnym finansowo są modele małoformatowe, na przykład HARMONIE, MELODIE lub CANTUS. Nie generują one dużych strat materiału, gdy konieczne jest docinanie. Co więcej, na skomplikowanych dachach dachówki małoformatowe prezentują się znacznie atrakcyjniej.

W przypadku modnych aktualnie i najczęściej wybieranych przez inwestorów, prostszych architektonicznie konstrukcji wystarcza najczęściej naddatek wynoszący 5%. Tu doskonale sprawdzają się dachówki KODA, SIMPLA czy TITANIA.

W trakcie szacowania materiałów warto pamiętać, że w celu uzyskania możliwie najdokładniejszego pomiaru, należy liczyć każdy element oddzielnie, nie sumując zapotrzebowania na powtarzające się bardziej złożone części dachu (jak kosze). Precyzyjne określenie zapotrzebowania na materiały wymaga także uwzględnienia wszystkich otworów na połaciach, przeznaczonych między innymi pod kominy, okna dachowe czy lukarny. Kiedy jednak takich elementów jest mało, oszczędność może okazać się stosunkowo nieduża.

 

Więcej na: https://www.creaton.pl/