Grupa HOMAG nabywa udziały w spółce specjalizującej się w oprogramowaniu granIT

Schopfloch / Reutlingen, 26 maja 2023 r. Grupa HOMAG nabywa 26 procent udziałów w firmie programistycznej granIT z Reutlingen, wzmacniając w ten sposób swoje cyfrowe kompetencje w rozwijającym się obszarze budowy domów drewnianych.

Do tej pory SchwörerHaus, jeden z największych niemieckich producentów domów prefabrykowanych, posiada 76 procent udziałów w założonej w 1995 roku granIT GmbH. Pozostałe 24 procent należy do dyrektora zarządzającego granIT, Wolfganga Bocka. Obaj akcjonariusze sprzedają akcje. Inwestycja Grupy HOMAG podlega zatwierdzeniu przez organy antymonopolowe; firmy zgodziły się nie ujawniać ceny zakupu.

granIT to specjalista w zakresie systemów realizacji produkcji dla prefabrykatów produkcja domowa m.in. Takie systemy MES służą do optymalizacji złożonych procesów produkcyjnych i zwiększyć ich wydajność. MES są centralne znaczenie dla sprostania wyzwaniom Przemysłu 4.0. W toku cyfryzacja i rozbudowa złożonych, zautomatyzowanych procesów, m.in które są wykonywane przez roboty, MES działa jako centrum dla dużych ilości danych w produkcji. GranIT od wielu lat jest ważnym partnerem m.in
WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH, spółka zależna Grupy HOMAG. WEINMANN jest światowym liderem w dziedzinie maszyn i systemów do obróbki drewna budowa domu.

Dr Daniel Schmitt, Prezes Zarządu Grupy HOMAG, podkreśla: „Nabycie udziałów w granIT to kolejny ważny element rozszerzania naszej działalności w szybko rozwijającym się obszarze budownictwa domów drewnianych. Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na konstrukcje wielokondygnacyjne ze strony dostawców przemysłowych. Właśnie w tym przypadku niezbędny jest wysokowydajny system realizacji produkcji. granIT właśnie to oferuje.” Wolfgang Bock dodaje: „Dzięki grupie HOMAG mamy teraz obok SchwörerHaus drugiego silnego partnera i cieszymy się na dalsze rozszerzenie dotychczasowej współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu”.

O firmie
Grupa HOMAG jest wiodącym na świecie dostawcą zintegrowanych rozwiązań dla produkcji w przemyśle drzewnym i warsztatach stolarskich. Dzięki 14 wyspecjalizowanym zakładom produkcyjnym, około 20 należącym do Grupy firmom handlowym i serwisowym oraz około 60 wyłącznym partnerom handlowym na całym świecie, firma jest wyjątkowym dostawcą systemów. Grupa HOMAG, zatrudniająca około 7000 pracowników, oferuje swoim klientom rozwiązania do cyfrowej produkcji, oparte na ciągłości danych cyfrowych od punktu sprzedaży przez cały proces produkcyjny, w połączeniu z obszernym pakietem oprogramowania. Ponadto otwarty ekosystem „tapio” (otwarta platforma Internetu rzeczy) odwzorowuje przepływ danych w całym łańcuchu wartości przemysłu drzewnego. Grupa HOMAG jest od października 2014 r. większościowym udziałowcem Grupy Dürr.

Disclaimer
Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia zorientowane na przyszłość to wszystkie stwierdzenia, które nie odnoszą się do faktów i wydarzeń historycznych lub wyrażeń odnoszących się do przyszłości, takich jak „uważa”, „szacuje”, „zakłada”, „prognozuje”, „zamierza”, „może”, „będzie ”, „powinien” lub podobne wyrażenia. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości obarczone są ryzykiem i niepewnością, ponieważ odnoszą się do przyszłych zdarzeń i opierają się na aktualnych założeniach Spółki, które mogą nie wystąpić w przyszłości lub mogą nie wystąpić w przewidywanej formie. Spółka zwraca uwagę, że takie stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji na przyszłość; rzeczywiste wyniki, w tym sytuacja finansowa i rentowność Grupy HOMAG, jak również zmiany ramowych warunków ekonomicznych i regulacyjnych, mogą znacznie odbiegać (i okazać się niekorzystne) od tego, co zostało wyraźnie lub dorozumiane przyjęte lub opisane w tych oświadczeniach. Nawet jeśli faktyczne wyniki Grupy HOMAG, w tym sytuacja finansowa i rentowność, jak również warunki ekonomiczne i regulacyjne, będą zbieżne z stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości zawartymi w niniejszym komunikacie prasowym, nie można zagwarantować, że tak samo będzie w przyszłości .

Grupa HOMAG AG
Homagstraße 3-5 72296 Schopfloch Niemcy www.homag.com