Firmy budowlane mogą zaoszczędzić nawet do 30 proc. kosztów związanych z projektem. Potrzebne są jednak odpowiednie inwestycje

Tylko do końca września 2023 roku w budownictwie zanotowano o 73 proc. więcej niewypłacalnych firm niż w całym 2022 roku. Wpływ na ich sytuację finansową miał m.in. utrzymujący się wysoki poziom kosztów operacyjnych, a także niska rentowność samych kontraktów, które w wielu przypadkach zawierano jeszcze zanim pojawiły się sygnały o kryzysie gospodarczym. W obliczu tak trudnych warunków rynkowych przedsiębiorstwa muszą podejmować zdecydowane działania już dziś. Jednym ze sposobów na radzenie sobie z wyzwaniami finansowymi są przemyślane inwestycje m.in. w nowoczesne technologie. Implementacja takich rozwiązań pozwala na zaoszczędzenie nawet do 30 proc. kosztów związanych z projektem.

Z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej wynika, że na przestrzeni 2023 roku zadłużenie branży budowlanej wzrosło o 262 mln złotych i obecnie przekracza 1,5 mld złotych. Przybyło również dłużników, których jest aktualnie 46,8 tys., a ich średni dług wynosi ok. 33 tys. złotych, czyli o ponad 5 tys. zł więcej niż rok temu. Minione 12 miesięcy przyniosły również rekordową liczbę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sektorze. Według raportu Coface, od stycznia do września 2023 r. mieliśmy do czynienia z 128 proc. większą liczbą niewypłacalności niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Ponad 70 proc. z nich dotyczyło firm z sektora MŚP.

– Obecna sytuacja w branży budowlanej jest bardzo trudna. To wynik kulminacji problemów z ostatnich 4 lat, w których to sektor dotkliwie odczuł skutki pandemii, wojny w Ukrainie, a także kryzysu gospodarczego. Jakby tego było mało, przedstawiciele firm wykonawczych zmagali się z brakiem rąk do pracy i drastycznym spadkiem liczby zamówień. W efekcie nad sporą częścią przedsiębiorstw zawisły czarne chmury, co przełożyło się na utratę płynności finansowej wielu z nich mówi Krzysztof Studziński, Regional Manager PlanRadar w Polsce. –Ta surowa rzeczywistość wymaga od branży podjęcia stanowczych kroków, które przełożą się na poprawę sytuacji. Mowa tu m.in. o wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań, które wpłyną na efektywność i zapewnią firmom realne oszczędności– dodaje.

Cyfrowe wsparcie w ryzykownych czasach

W sytuacji, gdy branża budowlana boryka się z wzrostem niewypłacalności, optymalizacja procesów oraz kontrola nad ryzykiem stają się kluczowe. Z pomocą przychodzą tutaj nowoczesne technologie, takie jak oprogramowania do zarządzania pracami budowlanymi i nieruchomościami. Ich skuteczność potwierdza niedawno przeprowadzone badanie PlanRadar, z którego jasno wynika, że 95 proc. respondentów korzystających z tego typu rozwiązań uważa, że ich wdrożenie pozwoliło ograniczyć koszty realizacji projektów. Aż 35 proc. badanych szacuje, że oszczędność wyniosła od 10 do 30 proc., a 33 proc., że plasuje się ona w przedziale 5–10 proc. Okazuje się więc, że przy dzisiejszych wysokich kosztach realizacji inwestycji, używanie cyfrowych platform na placu budowy może pomóc zaoszczędzić kilkaset tysięcy, a nawet miliony złotych w budżecie.

Cyfryzacja procesów to klucz do poprawy rentowności projektów i sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw budowlanych. Oprogramowania do zarządzania budową jej jakością umożliwiają nie tylko optymalizację procesów, lecz także zapewniają transparentność i precyzję w zarządzaniu projektami. Dzięki temu, firmy wykonawcze mogą skuteczniej identyfikować obszary wymagające działania, minimalizować ryzyko błędów oraz szybko reagować na zmiany warunków, co w rezultacie przekłada się na wzrost rentowności i zadowolenie klientów komentuje Krzysztof Studziński. – To szczególnie ważne w czasach, w których wymagające otoczenie rynkowe nie wpływa korzystnie na sytuację przedsiębiorców zmuszonych do liczenia się z każdą złotówką – dopowiada ekspert.

Przyszłość w cyfrowych barwach

Na ten moment jedno jest pewne – przyszłość budownictwa z pewnością będzie wymagała dalszego skoncentrowania się na cyfrowych narzędziach, które pomagają w optymalizacji procesów i ograniczaniu wydatków. Inwestowanie w nowoczesne technologie oraz adaptacja do zmieniającego się krajobrazu sektora są niezbędne dla zabezpieczenia przyszłości przedsiębiorstw w obliczu współczesnych wyzwań rynkowych. Cyfrowe wsparcie w zarządzaniu projektami budowlanymi może stać się kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do odbudowy stabilności i rentowności w branży, jednak do tego niezbędna jest otwartość firm na nowe rozwiązania i gotowość do zmian.

Pełną wersję opisywanego wyżej badania można znaleźć w tym miejscu.

***

PlanRadar to wielokrotnie nagradzana, cyfrowa platforma SaaS do zarządzania dokumentacją, zadaniami i komunikacją w projektach budowlanych i nieruchomościowych. Obecnie oprogramowanie działa na całym świecie na ponad 75 rynkach. PlanRadar digitalizuje wszystkie codzienne procesy i komunikację w branży nieruchomości i budownictwa. Łączy wszystkich interesariuszy projektu i zapewnia im dostęp w czasie rzeczywistym do cennych danych projektowych, umożliwiając zespołom podniesienie jakości, obniżenie kosztów i szybszą realizację prac. Łatwa w użyciu platforma stanowi wartość dodaną dla każdej osoby zaangażowanej w cykl życia budynku, od wykonawców i inżynierów po zarządców nieruchomości i właścicieli, z elastycznymi możliwościami dla firm wszystkich rozmiarów. Obecnie już ponad 120 000 profesjonalistów używa PlanRadar do monitorowania danych, współpracy i rozwiązywania problemów zarówno stacjonarnie jak i zdalnie. Platforma jest dostępna w 20 językach i może być używana na wszystkich urządzeniach z systemem IOS, Windows i Android. Firma PlanRadar, z siedzibą w Wiedniu w Austrii, posiada 16 biur na całym świecie.