CTP z 200 mln euro kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie ambitnego programu rozwoju energii słonecznej

CTP, największy notowany na giełdzie deweloper, właściciel i zarządca nieruchomości przemysłowo-logistycznych pod względem powierzchni najmu (GLA) w Europie, uzyskał finansowanie w wysokości 200 mln euro od Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) na wdrożenie obszernego programu zakładającego instalację paneli fotowoltaicznych w całym europejskim portfolio parków biznesowych. Plan obejmuje także Polskę. Do 2025 roku na dachach lokalnych CTParks powstanie do 50 MWp elektrowni fotowoltaicznych.

Przyznany na dekadę, niezabezpieczony kredyt przyczyni się do przyspieszenia transformacji energetycznej, zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii i ożywienia działań na rzecz klimatu oraz spójności społecznej i gospodarczej. Stanowi on część specjalnego wkładu EIB w REPowerEU, plan mający na celu uniezależnienie Europy od importu paliw kopalnych, i został przyznany na atrakcyjnych warunkach.

CTP, posiadające portfel nieruchomości o powierzchni 11 mln mkw. (GLA) w całej Europie Środkowo-Wschodniej, z coraz większym ukierunkowaniem na Europę Zachodnią, między innymi rynki Niemiec, Austrii i Holandii, dąży do szybkiego wzrostu produkcji energii odnawialnej w całym swoim portfolio. Firma utworzyła własną spółkę energetyczną, aby nadzorować ambitny program rozwoju instalacji fotowoltaicznych.

Od 2020 roku wszystkie nieruchomości realizowane pod szyldem CTPark są przystosowane do montażu PV. Deweloper zakończył 2022 z instalacją o łącznej mocy 38 MWp. W tym roku zamierza zwiększyć ten wynik o dodatkowe 100 MWp. Finansowanie EIB wesprze realizację średnioterminowego celu CTP, jakim jest osiągnięcie 400 MWp do 2026 roku. W lokalizacjach, w których energia odnawialna nie jest obecnie dostępna, deweloper silnie współpracuje z dostawcami usług energetycznych, aby zapewnić klientom dostęp do OZE w 100 proc.

Do 2025 roku na dachach CTParks w samej Polsce powstanie do 50 MWp elektrowni fotowoltaicznych. Moc ta odpowie liczbie około 10.000 typowych instalacji na domach mieszkalnych i przełoży się w skali roku na redukcję 23 000 ton CO2. Energia generowana w parkach biznesowych w pierwszej kolejności zaspokoi potrzeby budynków i najemców, wspierając ich w realizacji własnych celów ESG.

“Za trzy do pięciu lat moc elektrowni fotowoltaicznych w naszch polskich parkach przemysłowo-magazynowych wyniesie 80 MWp – to wzrost o 700 proc. w stosunku do 2023. Inwestycje w rozwój energii solarnej niosą za sobą korzyści środowiskowe, ekonomiczne i strategiczne. Ekologia w nieruchomościach komercyjnych to już nie tylko kwestia dobrych praktyk, ale podstawowy element etyki biznesowej przekładający się na długoterminową stabilność oraz efektywność operacyjną zarówno deweloperów, jak i najemców. Od początku obecności w Polsce tworzymy zrównoważoną infrastrukturę magazynową – w sumie to już ponad pół miliona mkw. hal. Czas na wykorzystanie potencjału energii słonecznej w naszym portfolio”, mówi Bogi Gabrovic, Deputy Country Head w CTP Poland.

CTP do końca dekady planuje niemal podwoić swój portfel nieruchomości w CEE do 20 mln mkw. powierzchni magazynowej, a w dłuższej perspektywie stworzyć całkowicie niezależne energetycznie parki przemysłowe – w których cała energia, zużywana na miejscu, będzie generowana w CTPark, a jej nadmiar dostarczany do lokalnej sieci w celu wsparcia sąsiednich społeczności. Zmniejszy to całkowite koszty najmu dla klientów CTP i pomoże w stworzeniu bardziej odpornej na globalne zawirowania i bezpiecznej siatki energetycznej, jednocześnie obniżając ślad węglowy zarówno dewelopera, jak i najemców inwestycji.

“Wsparcie Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest świadectwem rzetelnej strategii biznesowej, którą realizujemy w zakresie instalacji fotowoltaiki na szeroką skalę w całym naszym portfolio i pozwala nam uzyskać długoterminowe niezabezpieczone finansowanie na atrakcyjnych warunkach. Zrównoważone finansowanie jest drogą ku przyszłości i jesteśmy dumni z faktu, że Europejski Bank Inwestycyjny został naszym nowym partnerem finansowym”, wyjaśnia Richard Wilkinson, dyrektor finansowy Grupy CTP.

“CTP od dawna jest pionierem w tworzeniu zrównoważonej przestrzeni przemysłowej i logistycznej, a teraz stosujemy tę samą długoterminową wizję i ambicję w stosunku do rozwoju energii odnawialnej. Finansowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego przyspieszy nasze plany zwiększenia potencjału energii słonecznej w naszym portfolio i pomoże nam osiągnąć średnioterminowy cel zainstalowania 400 MWp do 2026 roku. Wesprze nas także w realizacji długofalowych założeń, według których parki biznesowe CTP będą dodatnie energetycznie (Positive Energy Buildings). Oznacza to, że będą mogły produkować i udostępniać nadwyżki energii odnawialnej, z korzyścią nie tylko dla naszych klientów i lokalnych społeczności, w których działamy, ale także dla naszej planety”, tłumaczy Peter Ceresnik, dyrektor operacyjny CTP.

“W Europie Środkowej i Wschodniej istnieje ogromny niewykorzystany potencjał energii odnawialnej. Dzięki kredytom, takim jak ten dla CTP, pomagamy krajom CEE w uniezależnieniu się od paliw kopalnych. Zmniejszy to ich zależność od importu i ostatecznie obniży ceny energii elektrycznej z korzyścią dla wszystkich. Systemy dachów solarnych CTP wspierają transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, przyjaznej dla środowiska i odpornej na zmiany klimatu – transformację, która ma sens ekonomiczny i społeczny”, mówi Lilyana Pavlova, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Przyznanie finansowania przez EBI nastąpiło po opublikowaniu przez CTP pierwszego raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju, który w przejrzysty sposób przedstawia postępy firmy w realizacji zobowiązań ESG i ich zgodność z wymogami taksonomii UE. Raport jest spójny ze standardami Global Reporting Initiative (GRI), zaleceniami EPRA dotyczącymi najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zaleceniami Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Firma CTP od dawna jest pionierem w rozwoju zielonych, energooszczędnych budynków przemysłowych i logistycznych. W 2013 roku jako pierwsza zrealizowała budynek w systemie BREEAM “Outstanding” poza Wielką Brytanią i była pierwszym europejskim deweloperem magazynowym, który przeprowadził certyfikację BREEAM całego swojego portfolio, obejmującego ponad 200 budynków. Od 2021 roku wszystkie obiekty są realizowane zgodnie z wysokimi standardami certyfikacji środowiskowej na poziomie minimum “Very Good”.

Strategia ESG firmy koncentruje się na czterech kluczowych obszarach działalności: dążeniu do pozytywnego wpływu na klimat, włączaniu swoich parków biznesowych do lokalnych społeczności, stymulowaniu rozwoju społecznego i dobrobytu oraz prowadzeniu działalności w sposób uczciwy. CTP uzyskała ocenę ESG “niskiego ryzyka” od Sustainalytics, co plasuje ją w czołówce 1,5 proc. firm na całym świecie, podkreślając długoterminowe zaangażowanie dewelopera w zrównoważony rozwój. CTP jest również uwzględnione w indeksie AEX ESG, który obejmuje 25 spółek z rejestru AEX i AMX wykazujących najwyższe wyniki w zakresie ESG.


O CTP

CTP jest największym notowanym na giełdzie właścicielem, deweloperem oraz zarządcą nieruchomości logistycznych i przemysłowych pod względem powierzchni najmu brutto, posiadającym 11 mln mkw. GLA w 10 krajach (stan na 30 czerwca 2023 roku). Firma certyfikuje wszystkie nowe budynki w systemie BREEAM na poziomie „very good” lub wyższym, a w rankingu Sustainalytics uzyskała rating ESG na poziomie „low-risk” (niskiego ryzyka), potwierdzając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ctp.eu.